تبلیغات
 rima-delshekaste - ضرب المثل های ایرانی به ترتیب حروف الفبا (م)

مرده را رو كه رو بدی بكفن خودش میرینه ! مرد كه تنبوتش دو تا شد بفكر زن نو میافته ! مردی را پای دار میبردند زنش میگفت : یه شلیته گلی برای من بیار ! مردی كه نون نداره اینهمه زبون نداره ! مرغ بیوقت خوان را باید سر برید ! مرغ زیرك كه میرمید از دام – با همه زیركی بدام افتاد ! مرغ گرسنه ارزن در خواب می بینه ! مرغ، هم تخم میكمه هم چلغوز! مرغ همسایه غازه ! مرغی را كه در هواست نباید به سیخ كشید ! مرغ یه پا داره ! مرغی كه انجیر میخوره نوكش كجه ! مرگ برای من، گلابی برای بیمار ! مرگ به فقیر و غنی نگاه نمیكنه ! مرگ خر عروسی سگه ! مرگ خوبه اما برای همسایه ! مرگ میخواهی برو گیلان ! مرگ یه بار شیون یه بار ! مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد ! (( نابرده  رنج گنج میسر نمی شود … ))  [[ سعدی ]] مزد دست مهتر چس یابوست !

ضرب المثل های ایرانی به ترتیب حروف الفبا (م)

ضرب المثل ایرانی حروف م

ما اینور جوب تو اونور جوب !

ما از خیك دست برداشتیم خیك از ما دست بر نمیداره !
ما اینور جوب تو اونور جوب، فحش بده فحش بستون، پیراهن یكی شانزده تومنه !
مادر را دل سوزد، دایه را دامن !

مادر كه نیست با زن بابا باید ساخت !
مادر مرده را شیون میاموز !
مادر زن خرم كرده، توبره بر سرم كرده !
مارا باش كه از بز دنبه میخواهیم !
مار بد بهتر بود از یار بد !
مار پوست خودشو ول میكنه اما خوی خودشو ول نمیكنه !
مار تا راست نشه بسوراخ نمیره !
مار خورده افعی شده !
مار خیلی از پونه خوشش میاد دم لونه اش سبز میشه !
مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه !
مار گیر را آخرش مار میكشه !

مار هر كجا كج بره توی لونه خودش راست میره !
مار مهره، هر ماری نداره !
ماست مالی كردن !

ماستی كه ترشه از تغارش پیداست !

ماست را كه خوردی كاسه شو زیر سرت بزار !
ماستها را كیسه كردند !
ماست نیستی كه انگشتت بزنند !
ما كه در جهنم هستیم یك پله پائین تر !
ما كه رسوای جهانیم غم عالم پشمه !

ما صد نفر بودیم تنها، اونها سه نفر بودند همراه !
ما كه خوردیم اما نگی یارو خر بود سیرابیت نپخته بود !
مال است نه جان است كه آسان بتوان داد !
مال بد بیخ ریش صاحبش !
مال به یكجا میره ایمون به هزار جا !
مالت را خار كن خودت را عزیز كن !
مال خودت را محكم نگهدار همسایه را دزد نكن !
مال خودم مال خودم مال مردمم مال خودم !
مال مفت صرافی نداره !
مال ممسك میراث ظالمه !

مال دنیا وبال آخرته !
مال ما گل مناره، مال مردم زیر تغاره !
مال همه ماله، مال من بیت الماله !
ماما آورده را مرده شور میبره !
ماما كه دو تا شد سر بچه كج در میاد !
ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون  —  او بمطلب ها رسید و ما هنوز آواره ایم .

ما هم تون را میتابیم هم بوق را میزنیم !
ماه همیشه زیر ابر پنهان نمیمونه !
ماه درخشنده چو پنهان شود —  شب پره بازیگر میدان شود !
ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است !
ماهی ماهی رو میخوره، ماهی خوار هر دو را !
ماهی و ماست ؟ عزرائیل میگه بازم تقصیر ماست ؟
مبارك خوشگل بود ابله هم درآورد !
مثقال نمكه خروار هم نمكه !
مثل سیبی كه از وسط نصف كرده باشند !
مثل كنیز ملا باقر !
مرد چهل ساله تازه اول چلچلیشه !
مرد خردمند هنر پیشه را — عمر دو بایست در این روزگار *** تا به یكی تجربه آموختن — با دگری تجربه بردن بكار . [[ سعدی ]]

مرده را رو كه رو بدی بكفن خودش میرینه !
مرد كه تنبوتش دو تا شد بفكر زن نو میافته !
مردی را پای دار میبردند زنش میگفت : یه شلیته گلی برای من بیار !
مردی كه نون نداره اینهمه زبون نداره !
مرغ بیوقت خوان را باید سر برید !
مرغ زیرك كه میرمید از دام – با همه زیركی بدام افتاد !
مرغ گرسنه ارزن در خواب می بینه !
مرغ، هم تخم میكمه هم چلغوز!
مرغ همسایه غازه !
مرغی را كه در هواست نباید به سیخ كشید !
مرغ یه پا داره !
مرغی كه انجیر میخوره نوكش كجه !
مرگ برای من، گلابی برای بیمار !
مرگ به فقیر و غنی نگاه نمیكنه !
مرگ خر عروسی سگه !
مرگ خوبه اما برای همسایه !
مرگ میخواهی برو گیلان !
مرگ یه بار شیون یه بار !
مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد ! (( نابرده  رنج گنج میسر نمی شود … ))  [[ سعدی ]]
مزد دست مهتر چس یابوست !

مزد خر سور چرونی خر سواریست !
مسجد نساخته گدا درش ایستاده !

مشك خالی و پرهیز آب !
مشتری آخر شب خونش پای خودشه !
معامله با خودی غصه داره !
معامله نقد بوی مشك میده !
معما چو حل گشت آسان شود !
مغز خر خورده !
مگس به فضله ش بشینه تا مورچه خور دنبالش میدوه !
مگه سیب سرخ  برای دست چلاق خوبه ؟!
مگه كاشونه كه كپه با فعله است ؟

مفرداتش خوبه اما مرده شور تركیبشو ببره !
ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشكل !
ملا نصرالدین صنار میگرفت سگ اخته میكرد یكعباسی میداد میرفت حموم !
من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم — تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال . [[ سعدی ]]
من از بیگانگان هرگز ننالم — كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد .  [[ حافظ]]
من كجا و خلیفه در بغداد !
من میگم خواجه ام تو میگی چند تا چه داری ؟!
من میگم نره تو میگی بدوش !
من میگم انف، تو نگو انف، تو بگو انف !
من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش — چون بفكر سوختن افتاده ای مردانه باش . [[ مرتضی قلیخان شاملو]]
من نوكر حاكمم نه نوكر بادنجان !
موریانه همه چیز خونه را میخوره جز غم صاحب خونه را !
موش به سوراخ نمیرفت جارو به دم بست !

موش به همبونه ( انبار) كار نداره همبونه به موش كار داره !
موش و گربه كه با هم بسازند دكان بقالی خراب میشه !
موش چیه كه كله پاچش باشه !
موش زنده بهتر از گربه مرده است !
مهتاب نرخ ماست را میشكنه !
مهره مار داره !
مه فشاند نور و سگ عوعو كند — هر كسی بر طینت خود می تند !  [[ مولوی ]]
مهمون تا سه روز عزیزه !

مهمون خر صاحبخونه است !

مهمون باید خنده رو باشه اگر چه صاحب خونه، خون گریه كنه !
مهمون كه یكی شد صاحبخونه گاو میكشه !
مهمون مهمون و نمیتونه ببینه صاحبخونه هر دو را !
مهمون ناخونده خرجش پای خودشه !
مهمون هر كی ، و در خونه هر چی !
میون دعوا نرخ معین میكنه !

میون حق و باطل چهار انگشته !
میون دعوا حلوا خیر نمی كنند !
می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری مكن  !
میخوای عزیز بشی یا دور شو یا كور شو !
میراث خوار بهتر از چشته خوره !

میراث خرس به كفتار میرسه !
میهمان راحت جان است و لیكن چو نفس — خفه سازد كه فرود آید و بیرون نرود !
میوه خوب نصیب شغال میشه !

 

بیتوته

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/


تاریخ : یکشنبه 8 فروردین 1395 | 10:45 ب.ظ | نویسنده : میهن بلاگ 37 | نظرات