تبلیغات
 rima-delshekaste - چهره جدید سردار آزمون بعد از عمل بینی تصاویر

سردار آزمون که به دلیل مشکلات تنفسی مجبور شد به مونیخ رفته و بینی خودش را به دست جراحان بسپارد، اولین تصویر از خودش را بعد از این عمل منتشر کرد. چهره مهاجم ایرانی روستوف(Rostov) کاملا متحول شده و از این پس باید با احتیاط بیشتری در میادین حاضر شود. سردار آزمون بعد از عمل جراحی بینی اولین تصویر خود را منتشر کرد… سردار آزمون سردار آزمون که به دلیل مشکلات تنفسی مجبور شد به مونیخ رفته و بینی خودش را به دست جراحان بسپارد، اولین تصویر از خودش را بعد از این عمل منتشر کرد. چهره مهاجم ایرانی روستوف(Rostov) کاملا متحول شده و از این پس باید با احتیاط بیشتری در میادین حاضر شود. سردار آزمون بعد از عمل بینی سردار آزمون بعد از عمل بینی جهت دریافت جدیدترین اخبار و مقالات از طریق تلگرام ، اینجا کلیک کنید گردآوری و تنظیم: گروه ۷ گنج www.7ganj.ir

سردار آزمون بعد از عمل جراحی بینی اولین تصویر خود را منتشر کرد…

چهره جدید سردار آزمون بعد از عمل بینی    تصاویر

سردار آزمون

سردار آزمون که به دلیل مشکلات تنفسی مجبور شد به مونیخ رفته و بینی خودش را به دست جراحان بسپارد، اولین تصویر از خودش را بعد از این عمل منتشر کرد. چهره مهاجم ایرانی روستوف(Rostov) کاملا متحول شده و از این پس باید با احتیاط بیشتری در میادین حاضر شود.

چهره جدید سردار آزمون بعد از عمل بینی    تصاویر

سردار آزمون بعد از عمل بینی

چهره جدید سردار آزمون بعد از عمل بینی    تصاویر

سردار آزمون بعد از عمل بینی

جهت دریافت جدیدترین اخبار و مقالات از طریق تلگرام ، اینجا کلیک کنید

گردآوری و تنظیم: گروه ۷ گنج

www.7ganj.ir