تبلیغات
 rima-delshekaste - ضرب المثل های ایرانی به ترتیب حروف الفبا ( ش )

شریك دزد و رفیق قافله ! شش ماهه به دنیا اومده ! شعر چرا میگی كه توی قافیه اش بمونی ؟! شغال، پوزش بانگور نمیرسه میگه ترشه ! شغال ترسو انگور خوب نمیخوره ! شغال كه از باغ قهر كنه منفعت باغبونه ! شغالی كه مرغ میگیره بیخ گوشش زرده ! شكمت گوشت نو بالا آورده ! شكم گشنه، گوز فندقی ! شلوار نداره، بند شلوارش را می بنده ! شمر جلودارش نمیشه ! شنا بلد نیست زیر آبكی هم میره ! شنا بلد نیست زیر آبكی هم میره ! شنونده باید عاقل باشه ! شنیدی كه زن آبستن گل میخوره اما نمیدونی چه گلی !

ضرب المثل های ایرانی به ترتیب حروف الفبا ( ش )

ضرب المثل های ایرانی به ترتیب حروف الفبا ( ش )

شاهنامه آخرش خوشه !
شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه !

شاگرد اتو گرم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه !
شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میكشه !

شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !
شب دراز است و قلندر بیكار !
شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد —گمانش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم !
شبهای چهارشنبه هم غش میكنه !
شپش توی جیبش سه قاب بازی میكنه !
شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه !

شتر خوابیده شم بلندتر از خر ایستاده است !
شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره !
شتر در خواب بیند پنبه دانه — گهی لف لف خورد گه دانه دانه !
شتر دیدی ندیدی ؟!
شتر را چه به علاقه بندی ؟

شتر را گفتند : چرا گردنت كجه ؟ گفت : كجام راسته !
شتر را گفتند : چرا شاشت از پسه ؟ گفت : چه چیزم مثل همه كسه !
شتر را گفتند : چكاره ای ؟ گفت : علاقه بندم . گفتند : از دست و پنجه نرم و نازكت پیداست !
آن یكی می گفت استر را كه هی — از كجا می آیی ای فرخنده پی
گفت : از حمام گرم كوی تو — گفت : خود پیداست از زانوی تو !
شتر را گم كرده پی افسارش میگرده !
شتر سواری دولا دولا نمیشه !
شتر كه نواله میخواد گردن دراز میكنه !

شتر كجاش خوبه كه لبش بده ؟!
شتر گاو پلنگ !
شتر مرد و حاجی خلاص !
شتر مرغ را گفتند : بار بردار . گفت : من مرغم . گفتند : پرواز كن . گفت : من شترم !
شترها را نعل میكردند، كك هم پایش را بلند كرد !
شراب مفت را قاضی هم میخوره !
شریك اگر خوب بود خدا هم شریك میگرفت !
شست پات توی چشمت نره !

شریك دزد و رفیق قافله !
شش ماهه به دنیا اومده !
شعر چرا میگی كه توی قافیه اش بمونی ؟!
شغال، پوزش بانگور نمیرسه میگه ترشه !
شغال ترسو انگور خوب نمیخوره !
شغال كه از باغ قهر كنه منفعت باغبونه !
شغالی كه مرغ میگیره بیخ گوشش زرده !
شكمت گوشت نو بالا آورده !
شكم گشنه، گوز فندقی !
شلوار نداره، بند شلوارش را می بنده !
شمر جلودارش نمیشه !
شنا بلد نیست زیر آبكی هم میره !
شنا بلد نیست زیر آبكی هم میره !
شنونده باید عاقل باشه !
شنیدی كه زن آبستن گل میخوره اما نمیدونی چه گلی !

شوهر برود كاروانسرا، نونش بیاد حرمسرا !
شوهر كردم وسمه كنم نه وصله كنم !
شوهرم شغال باشد، نونم در تغار باشد !
شیر بی یال و اشكم كه دید — اینچنین شیری خدا هم نافرید . (( مولوی ))

 

بیتوته

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/


تاریخ : دوشنبه 23 آذر 1394 | 08:50 ق.ظ | نویسنده : میهن بلاگ 37 | نظرات